Plagiat

Ordförklaring

En form av stöld. Består i en otillåten imitation eller kopiering av ett verk som framställs som egen originalskapelse.