Placeringshorisont

Ordförklaring

Den tid en viss placering är tänkt att behållas.

Kategorier

Placering