Placering

Ordförklaring

Investering. Köp i syfte att skapa avkastning.

Kategorier

Investering

Underkategorier

Placeringshorisont

Relaterade mallar

Anställningsavtal verkställande direktör 2020

GANTT-schema 26 veckor 2020

GANTT-schema 18 månader 2020