Placerarindex

Ordförklaring

Ett aktieindex där alla aktier har samma vikt, dvs. en förändring för ett företag med lågt börsvärde har samma påverkan som ett företag med högt börvärde.

Kategorier

Aktieindex