Plädera

Ordförklaring

Tala för eller förorda. I rättegång ,försvara. I rättegång görs pläderingen i slutet av huvudförhandlingen då parterna presenterar sina slutsatser kring bedömningen..