Pilotmål

Ordförklaring

Ett mål som troligen kommer att ha avgörande inverkan på liknande mål på grund av att bevis och rättsfrågor är väsentligen likartade.

Kategorier

Rättegång

Underkategorier

Precedensfall