Phillipsteorin

Ordförklaring

En beräkningsmodell inom nationalekonomin som visar sambandet mellan inflation och sysselsättning. Ju lägre inflation desto högre arbetslöshet och tvärtom.

Kategorier

Nationalekonomi

Underkategorier

Phillipskurva