Phillipskurva

Ordförklaring

En kurva utifrån phillipsteorin som visar sambandet mellan inflation och arbetslöshet.

Kategorier

Phillipsteorin