Petitum

Ordförklaring

Ordet petitum kommer av latin och betyder begäran, ansökan, äskande, hemställan. Används inom processrätten för att ange de yrkande i en rättegång.

Kategorier

Rättegång

Relaterade mallar

Fullmakt domstols- och myndighetsärenden - Bred kombinerad Svensk och Engelsk 2020