Petitionsrätt

Ordförklaring

1. Folkrättslig term som hänvisar till den rätt som den enskilde har att vädja till en internationell domstol rörande ett brott riktat mot honom från statens sida.

Kategorier

Folkrätt