Personsäkerhet

Ordförklaring

En form av säkerhet för ett lån som garanterar att borgenären får betalt för lånet av annan om låntagaren (gäldenären) skulle förlora sin betalförmåga.