Personligt brev

Ordförklaring

Ett personligt brev är en handling som en arbetssökande överlämnar till en potentiellt framtida arbetsgivare. I brevet berättar författaren kort om sig själv och sina erfarenheter. Ett personligt brev används ofta som komplement till ett CV.

Kategorier

CV