Personligt ansvar

Ordförklaring

I enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag ansvarar bolagsmännen för skulderna med sina personliga tillgångar.

Underkategorier

Ansvar

Relaterade mallar

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2020

Arbetsbeskrivning utesäljare 2020