Personförsäkring

Ordförklaring

Försäkring som gäller för en fysisk persons liv och hälsa.