Personförsäkring vid överfall

Ordförklaring

Försäkring som kan ge ersättning då någon åsamkats skador genom t.ex. misshandel.