Personbevis

Ordförklaring

Ett intyg som visar att en person är registrerad i folkbokföringen. Olika uppgifter tas med i personbeviset beroende på vad det ska användas till.