Personalstatut

Ordförklaring

Princip inom internationell privaträtt. Personalstatutet anger vilket lands rättsordning som en person har fastast anknytning till. För juridiska personer gäller i regel att registreringsorten anger tillämplig rättsordning.

Kategorier

Internationell privaträtt (IP)