Personaloptionsförmån

Ordförklaring

Optioner som erbjuds på grund av anställning. De ges ofta ut gratis och är den knuten till själva anställningen och kan inte säljas. Dessa optioners löptid kan vara mycket lång, ibland upp till 10 år.

Kategorier

Option