Personalomkostnad

Ordförklaring

Hur mycket de anställda inom ett företag kostar.

Kategorier

Omkostnad