Personalkostnad per anställd

Ordförklaring

Detta nyckeltal beräknas genom att fördela personalkostnaderna på antalet anställda.

Kategorier

Nyckeltal

Relaterade mallar

Personalkostnadsbudget tvåårig 2021