Personalitetsprincipen

Ordförklaring

Begrepp inom internationell straffrätt som innebär att en stats medborgare ska bestraffas av den egna staten oavsett var brottet begåtts.