Personalhandbok

Ordförklaring

En personalhandbok är en bok eller en pärm som fungerar som ett uppslagsverk där information om företagets olika policys presenteras. En personalhandbok kan innehålla information om lagar, riktlinjer, rutiner och avtal som gäller på arbetsplatsen.

Kategorier

Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöpolicy, Personal

Underkategorier

Personalpolicy