Permutation

Ordförklaring

Rätten för myndighet, vanligtvis regeringen, att ändra innehållet i ett gåvobrev, testamente stiftelseförordnande och liknande på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas, att handlingen blivit onyttig eller uppenbart strider mot utfärdarens avsikt.

Kategorier

Myndighet, Regeringen

Underkategorier

Gåvobrev, Testamente