Permittering

Ordförklaring

Permittering innebär att arbetet och lönebetalningen på arbetsgivarens initiativ avbryts för viss tid eller tillsvidare pga. arbetsbrist, utan att anställningsförhållandet avbryts. En annan form av permittering är att arbetstiden förkortas.

Kategorier

Arbete