Perklusionsrätt

Ordförklaring

En benämning på en borgenärs rätt att sätta sig i besittning av en gäldenärs egendom för att kunna utöva retentionsrätt.