Periodränta

Ordförklaring

Enkel ränta. Räntan under en viss period utan hänsyn till "ränta på ränta" -effekten.