Periodkalkylering

Ordförklaring

En kalkylering av självkostnaden för en produkt under en viss tid.

Kategorier

Kalkylering