Periodiseringsskillnad

Ordförklaring

En skillnad som kan uppstå när en transaktion bokförs vid två olika tillfällen. Ett exempel är hyra: den kassamässiga tidpunkten är när hyran betalas medan utgiften för hyran uppstår när hyresfakturan ankommer. Skillnaden är en periodiseringsskillnad.