Periodiseringsprincipen

Ordförklaring

Redovisningsprincip som innebär att inkomster och utgifter måste redovisas för den period, vanligtvis ett år, som de hör till.