Periodisering

Ordförklaring

Fördelning av ett företags kostnader och intäkter över den period de hör till dvs. en fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnader) respektive då prestationen utförts (intäkter).

Kategorier

Intäkt, Bokföring

Underkategorier

Interimsfordringar, Interimsskulder