Perfekt konkurrens

Ordförklaring

Ett idealtillstånd på en ekonomisk marknad där många konkurrenter erbjuder samma produkt. I ett sådant tillstånd antas marknadspriset vara detsamma som marginalkostnaden.

Kategorier

Konkurrens