Pensionsstiftelse

Ordförklaring

En juridisk person som en arbetsgivare kan skapa för att trygga de anställdas pensioner.

Kategorier

Stiftelse