Pensionsrätt

Ordförklaring

Pensionsrätten är det belopp som varje år betalas in och grundas på förvärvsarbete eller annan form av pensionsgrundande inkomst. För inkomstpensionen utgör pensionsrätten 16 procent av pensionsunderlaget och premiepensionen 2,5 procent av pensionsunderlaget.

Kategorier

Pension