Pensionsförsäkring

Ordförklaring

Ett privat pensionsalternativ som den enskilde kan välja att teckna hos ett försäkringsbolag.

Underkategorier

Lagstadgad flytträtt, Obligatorisk flytträtt