Penologi

Ordförklaring

Läran om olika bestraffningars inverkan på den bestraffade.