Penningmängd

Ordförklaring

Den mängd pengar (oftast avses pengarna i en viss valuta) som finns i samhället vid en viss tidpunkt.

Kategorier

Valutamarknad