Penningböter

Ordförklaring

Böter som i domen fastställs till ett visst belopp.

Underkategorier

Dagsböter