Penetreringsprissättning

Ordförklaring

En prissättning som sätts på en låg nivå i syftet att snabbt ta stora marknadsandelar alternativt ta sig in hos en viss kund.