Patent

Ordförklaring

Principiell ensamrätt till uppfinning som kan tillgodoses industriellt.

Kategorier

Uppfinning

Underkategorier

Marknadspatent, Kombinationspatent, Metodpatent

Relaterade mallar

Option att köpa patent 2020

Licensavtal (Metodpatent) 2020

Överlåtelse av patent 2020