Past performance

Ordförklaring

Princip som innebär att ett företag erhåller del i export- resp. importkvot i proportion till dess faktiska export/import under en tidigare period.

Kategorier

Import