Passiva

Ordförklaring

Passivsida. Skuldsidan i en balansräkning.

Kategorier

Balansräkning