Passiv förvaltning

Ordförklaring

Förvaltning av värdepapper som syftar till att ge s.k. betaavkastning, avkastning som är identisk med jämförelseindex.

Kategorier

Förvaltning

Underkategorier

Aktieindex