Passiv delägare

Ordförklaring

En delägare som inte aktivt deltar i förvaltningen av företaget utan endast agerar som finansiär eller kunskapsexpertis.

Kategorier

Delägare