Passerellen

Ordförklaring

Övergångsklausulen. Passerellen är en procedur för att överföra vissa frågor från EU:s tredje pelare till den första pelaren så de kan behandlas enligt gemenskapsmetoden. Ett beslut att använda sig av passerellen måste fattas enhälligt av rådet och därefter ratificeras av samtliga medlemsländer.

Kategorier

EU