Partssuccession

Ordförklaring

En ny part träder in i en rättegång i den ursprungliga partens ställe.

Kategorier

Part