Partssammansatt organ

Ordförklaring

En grupp eller organ som består av representanter från de båda centrala sidorna. Ett exempel är ett partssammansatt organ med personer från både facket och arbetsgivaren. Dessa organ används oftast för information och samråd, men ibland även för beslut.