Partsinsyn

Ordförklaring

Reglerna om partsinsyn ger en enskild, som är part i ett mål, rätt att ta del av det material som finns i målet.

Kategorier

Part