Partshänvisning

Ordförklaring

Beteckning inom internationell privaträtt som för en överenskommelse mellan parterna, en klausul, som bestämmer enligt vilket lands lag en eventuell tvist ska bedömas.