Partsförhör

Ordförklaring

Förhör med part under en rättegång för att få fram bevisning.

Kategorier

Förhör, Part