Partsbehörighet

Ordförklaring

Partshabilitet. Rätt att vara part i en rättegång. En rätt som tillkommer alla fysiska och juridiska personer.

Kategorier

Rättshabilitet, Behörighet, Rättegång